Normy i testy piłek

  1. OBWÓD

Dla: IMS lub FIFA INSPECTED: obwód 68 - 70 cm

Dla: FIFA APPROVED: obwód 68,5 - 69,5 cm

Test: Nasza piłka badana jest w 10 miejscach, czy obwód jest zgodny z normami dla idealnych parametrów lotu. 

 

  1. KULISTOŚĆ

Dla IMS lub FIFA INSPECTED: max. 2% odchyłu od średniej

Dla FIFA APPROVED: max. 1,5% odchyłu od średniej

Test: Testerzy mierzą piłkę w 16 miejscach i wyciągają średnią. Różnica między nią a każdym pomiarem nie może być wyższa niż 2%.

 

  1. ODBICIE

Dla IMS lub FIFA INSPECTED: wysokość odbicia: 125 - 155 cm

Dla FIFA APPROVED: wysokość odbicia: 135 - 155 cm

Test: Piłkę opuszcza się dziesięciokrotnie z wys. 2 m na metalową powierzchnię. Za każdym razem musi odbić się na wys. min. 125 cm a różnica pomiędzy najwyższym i najniższym odbiciem nie może przekroczyć 10 cm.   

 

  1. ABSORPCJA WODY

Dla IMS lub FIFA INSPECTED: nie więcej niż 15% początkowej wagi

Dla FIFA APPROVED: nie więcej niż 10% początkowej wagi

Test: Piłka moczona jest w wodzie 250 razy. Po tych kąpielach jej waga nie może wzrosnąć o więcej niż 15%.

 

  1. IDEALNA WAGA

Dla IMS lub FIFA INSPECTED: waga 410 - 450 g

Dla FIFA APPROVED: waga 420 - 445 g

Test: Badanie polega na trzykrotnym ważeniu piłki. Za każdym razem jej waga musi mieścić się w granicach norm. 

  1. UTRATA POWIETRZA

Dla IMS lub FIFA INSPECTED: utrata powietrza max. 25%

FIFA APPROVED: utrata powietrza max. 20%

Test: Badanie trwa 3 dni. W piłkę pompuje się powietrze o ciśnieniu 1 atm i pozostawia na 72 h. Utrata powietrza nie może przekroczyć 25%. 

 

  1. KSZTAŁT I ROZMIAR
Wymagany tylko dla FIFA APPROVED: Test, w którym piłka uderzana jest 2000 razy w metalową ścianę z prędkością 50 km/h. Po badaniu sprawdzany jest ogólny stan piłki, trzymanie szwów, odkształcenie i utrata powietrza. 

Udostępnij: