Współpraca i wsparcie

Wspólna 

praca 

wsparcie

Stwarzamy możliwości współpracy sponsorowanych przez nas klubów w skali całej Europy.

Wspomagamy wymianę doświadczeń trenerów, menedżerów, fizjoterapeutów w zakresie metod szkoleniowych, wiedzy medycznej oraz najlepszych praktyk związanych z działalnością drużyn.

współpraca

Wsparcie merytoryczne

Dzięki nam kluby sportowe mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia. Podpisaliśmy umowę z Politechniką Opolską, która pomoże nam na bieżąco poprawiać jakość sprzętu sportowego, rozwijać sposoby leczenia sportowców oraz unowocześniać style zarządzania klubami.

Współpraca z klubami

Współpraca z firmą MASITA to nie tylko możliwość pozyskania sponsora, ale także partnera, który pomoże klubowi rozwijać i ulepszać metody szkolenia, zarządzania i opieki medycznej.
Organizujemy też turnieje sportowe, w których biorą udział młode zespoły sponsorowanych przez nas klubów.

Udostępnij: