Zasady

KODEKS POSTĘPOWANIA

MASITA ustanowiła kodeks postępowania dla swoich dostawców i partnerów mający zapewnić zgodność z określonymi standardami. Każdy dostawca, który chce z nami współpracować musi wdrożyć u siebie nasze zasady. Wymagamy, aby pracownicy byli szanowani i mogli pracować z poszanowaniem swojego zdrowia. Ograniczamy liczbę godzin pracy, dbamy o właściwie wynagrodzenie. Nieuzasadnione godziny nadliczbowe, a także zmuszanie do pracy dzieci jest ściśle zabronione.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wiemy, że dobre życie przyszłych pokoleń zależy od tego, jak zadbamy dziś o nasze środowisko. Wiemy, że wykorzystanie energii odnawialnej i oszczędzanie jej jest obowiązkiem każdego, kto chce zachowań naszą planetę w dobrej kondycji. Dlatego MASITA zapoczątkowała specjalne projekty, aby oszczędzać energię i wodę. Wyłączamy oświetlenie i klimatyzację w halach produkcyjnych, gdy nikogo nie ma w środku podczas przerw śniadaniowych. Dbamy także o optymalizację procesu wycinania materiałów tak, aby odbywał sie on w sposób efektywny, bez niepotrzebnej produkcji odpadków i marnowania energii.

IMAC

(Niezależna Organizacja Monitorująca Pracę Dzieci)

Aby respektować zakaz wykorzystywania dzieci do pracy, wszystkie fabryki piłek MASITA są nadzorowane i cenrtyfikowane przez IMAC. Poprzez niezapowiedzianie kontrole organizacja sprawdza zachowanie odpowiednich standardów zatrudnienia, a także dba o przestrzeganie zasad pracy.

AQL 2.5 STANDARDY I KONTROLA JAKOŚCI

Już na etapie projektowania pracujemy ramię w ramię z naszymi dostawcami, aby uzyskać maksymalną jakość każdego pojedyńczego produktu. Wprowadzone standardy sprawdzane są podczas wielu testów i kontroli ze strony niezależnych instytucji. Ponadto jakość każdego produktu jest wielokrotnie sprawdzana i testowana w  trakcie procesu produkcji. Ostatni test jakości przechodzą one w punktach sprzedaży. Wszystkie te działania przeprowadzane są po to, by zapewnić naszym klientom najwyższe standardy obsługi.

TESTY ODZIEŻY

 

Wszystkie nasze materiały, z których wykonujemy odzież, przechodzą wiele prób i testów parametrów fizycznych, w szczególności odporności na ścieranie i rozdzieranie. Aby zapobiec blaknięciu kolorów, wszystkie materiały są stale sprawdzane na etapie próbek przed produkcją. Wszystkie loga i nadruki są testowane pod względem trwałości. Przed seryjną produkcją, realizujemy proces kilkuetapowego sprawdzania materiałów. Także gotowy produkt jest ostatecznie sprawdzany, aby zapewnić najlepszą jakość naszej odzieży.

REACH - BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie produkty MASITA odpowiadają obecnym normom dotyczącym zakazu używania środków toksycznych, a standardy bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane tak, aby były zgodne z wymogami instytucji kontrolujących. 

Wszyscy dostawcy gwarantują, że używane materiały i środki są zgodne z normą European Chemicals Regulations EG Nr. 1907/2006.

Udostępnij: